जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला परिषदका निर्णयहरू जिल्ला योजना, प्रकाशन 2073-03-06 सुचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला परिषदका निर्णयहरू
जिल्ला विकास योजना २०७२ जिल्ला योजना 2072-11/20 सूचना, तथ्यांक तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७२ फागुन १५ गते सम्पन्न
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७१ जिल्ला योजना २०७२-१०-१९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको प्रस्तावित पञ्च वर्षिय योजनाहरुको बस्तृत विबरणहरु ।
Skip to toolbar