सुर्खेत जिल्लाको महत्वपूर्ण पर्यटकिय क्षेत्रहरु नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सपथ तथा पदभारग्रहण कार्यक्रमको झलक अनिवार्य उपस्थिति सम्बन्धमा । सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहहरुको संरचना सुर्खेत जिल्लाका स्थानिय तहहरुका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको नाम र सम्पर्क नं. भुक्तानी सम्बन्धमा, (सुर्खेत जिल्ला गाउँपालिका र नगरपालिका सबै ) सुर्खेत जिल्लाको स्थानिय तहमा जिम्मेवारी तोकिएको विवरण उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा । कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा जिल्ला परिषद ०७३ सम्बन्धी सुचना : सुर्खेत माननीय राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु द्वारा जिविस सुर्खेतको निरिक्षण तथा निर्देशन ।

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
Agendas and Decisions बजेट तथा कार्यक्रम 2074-06-02 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिससका निर्णयहरु
प्रथामिक्ताका आधारहरु २०७३-७४ नमुना फारमहरू, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२०-०९-०२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७3-७४ को बजेट निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा निम्न अनुसारका प्रथामिकताका आधारहरु तय गरिएको छ ।
NGO को लागि बजेट फर्म्याट 2074-75 बजेट तथा कार्यक्रम 2073-10-24 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
NGO को लागि बजेट फर्म्याट 2074-75
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अा.ब.२०७३/०७४ बजेट तथा कार्यक्रम 2073-08-17 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Approved Programme
बजेट वक्तब्य २0७२ बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-१५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट वक्तब्य २0७२
Governmental Organization बजेट फर्म्याट बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१०-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Governmental Organization को बजेट फर्म्याट
NGO को बजेट फर्म्याट बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१०-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Non- Governmental Organization को बजेट फर्म्याट
Skip to toolbar