खरिद योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७३-७४ को खरिद योजना खरिद योजना 2073-03-30 सुचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७३-७४ को खरिद योजना
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७२-७३ को खरिद योजना खरिद योजना 2072-03-29 सुचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७२-७३ को खरिद योजना
Skip to toolbar