सुर्खेत जिल्ला नक्सा : २०१७ अघ्यावधिक गरिएको ।

ईलाका अनुसार बाँडिएको सुर्खेत जिल्लाको नक्सा । सुर्खेत जिल्लामा कुल ११ वटा ईलाका रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै गाविस रहेको ईलाका नं. ५ मा ७ गाविस रहेका छन भने ईलाका नं. १ मा लेखपराजुल गाविस मात्रै रहेको छ ।

Skip to toolbar