अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
Agendas and Decisions 2074-06-02 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिससका निर्णयहरु
प्रथामिक्ताका आधारहरु २०७३-७४ , २०७२०-०९-०२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७3-७४ को बजेट निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा निम्न अनुसारका प्रथामिकताका आधारहरु तय गरिएको छ ।
NGO को लागि बजेट फर्म्याट 2074-75 2073-10-24 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
NGO को लागि बजेट फर्म्याट 2074-75
जिविस सुर्खेत : निजामति कर्मचारी विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस सुर्खेत : निजामति कर्मचारी विवरण
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अा.ब.२०७३/०७४ 2073-08-17 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Approved Programme
जिल्ला दर रेट, सुर्खेत २०७३/७४ 2073-06-20 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट 73-74
जिविस र गाविसहरुको MCPM नतिजा 2073-05-23 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस र गाविसहरुको MCPM नतिजा
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७३-७४ को खरिद योजना 2073-03-30 सुचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७३-७४ को खरिद योजना
सुर्खेत जिल्ला सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७२-७३ २०७३-०३-१२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुर्खेत जिल्ला सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७२-७३
जिल्ला परिषदका निर्णयहरू , 2073-03-06 सुचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला परिषदका निर्णयहरू
सुर्खेत जिल्लाको कोष प्रमाणित २०७२ २०७३-०१-२८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सदरमुकाम बिरेन्द्रनगर देखि जिल्लाका बिभिन्न गाविससम्म र सँग सँगै छिमेकि जिल्लामा जाने प्रमुख मार्गहरुमा पर्ने प्रमुख सिमिनाका स्थानहरुसम्मको दुरी (कोषमा) ।
जिल्ला विकास योजना २०७२ 2072-11/20 सूचना, तथ्यांक तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७२ फागुन १५ गते सम्पन्न
बजेट वक्तब्य २0७२ २०७२-११-१५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट वक्तब्य २0७२
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७१ २०७२-१०-१९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको प्रस्तावित पञ्च वर्षिय योजनाहरुको बस्तृत विबरणहरु ।
सुर्खेत जिल्ला यातायात गुरु योजना २०७२-१०-१९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायात गुरु योजना साना साना PDF फाईलहरु बनाएर राखिएको छ । Extract गरेर हेर्नुहोला ।
Governmental Organization बजेट फर्म्याट २०७२-१०-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Governmental Organization को बजेट फर्म्याट
NGO को बजेट फर्म्याट २०७२-१०-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Non- Governmental Organization को बजेट फर्म्याट
पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न २०७२-०८-११ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि. वि. स. सुर्खेतको आ.व. ०७३/७४ को पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठि मिति २०७२/८/११ गते स्था. वि. अ. श्री हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विष्यगत कार्यलयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, गै. स.स,पत्रकार, नागरिक समाजका बिच सम्पन्न भयो ।
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७२-७३ को खरिद योजना 2072-03-29 सुचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस सुर्खेतको आ.व. ७२-७३ को खरिद योजना

Skip to toolbar