सम्पर्क :

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सुर्खेत

सुचना अधिकारी

परशुराम उपाध्याय

९८५८०५०८१५

ठेगाना: बिरेन्द्रनगर सुर्खेत

फोन: ०८३-५२०२५१, ५२०२३६, ५२०२९०, ५२०२७४ फ्याक्स नं : ०८३-५२१०८२

ईमेल: info@ddcsurkhet.gov.np, ict.ddcsurkhet@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar