सुर्खेत जिल्ला तथा गाविसहरुको MCPM को मुल्याङ्कन हुँदै ।

मन्त्रालयबाट सुर्खेत जिल्ला तथा गाविसहरुको MCPM मुल्याङ्कन गर्नलाई आउनुभएका बिज्ञहरु (दामोदर सुबेदी / ध्रुब प्रसाद ढकाल), र जिविसका कर्मचारीहरु ।

Skip to toolbar