१६ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कार्यालय परिसर सरसफाई

प्रदेशस्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह समितिको मिति २०८०/०२/११ गते निर्णय बमोजिम आज जेष्ठ १४ गते कार्यालय परिसर सरसफाई गर्दै कार्यालय परिवार..

Skip to toolbar