अनिवार्य उपस्थिति सम्बन्धमा ।

सुर्खेत जिल्ला स्थित सबै स्थानीय तह अन्तर्गतका वडा अध्यक्षज्यूहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम

Skip to toolbar